Disclaimer

Vi vil gerne understrege at vi blot fungerer som et mellemled der skaber kontakten mellem virksomheder og kunder. Ved strid mellem disse parter efter endt arbejde, kan vi desværre ikke være behjælpelige med andet end at forsøge at vejlede.